Game Stats - Knockainey v Holycross []
Knockainey
PlayerGoalsAssPenMPenYelRedOGsOnSub
Total00000

Holycross
PlayerGoalsAssPenMPenYelRedOGsOnSub
Total00000