Holycross
PlayerGoalsAssPenMPenYelRedOGsOnSub
Total00000

Kilmallock United
PlayerGoalsAssPenMPenYelRedOGsOnSub
Total00000